LAERSKOOL GENL. ALBERTS PRIMARY
DIE SKOOL VIR ALMAL
Ons is lief vir ons kinders.
THE SCHOOL FOR EVERYBODY
We love our children.
 
MISSIE MISSION
Om ons kinders op ‘n Christelike basis te onderrig en op te voed deur die beste fasiliteite en geleenthede te skep op akademiese-, kulturele- en sportgebied met handhawing van die hoogste standaarde ten einde goed ontwikkelde en gebalanseerde leerders aan die gemeenskap te lewer. To educate and nurture our children on a Christian base by supplying the best facilities and opportunities on academical-, cultural- and sports levels, while still maintaining the highest standards, in order to ensure that our pupils are welldeveloped and balanced persons when taking their places in the community.
 
EMBLEEM EMBLEM
° Die Bybel – Christelike onderwys
° Fakkel – Die lig van kennis en hoop
° Mynskag – Alberton se bestaan vanweë mynbou aktiwiteite
° Fabrieke – Industriële gebied wat die kapitaal-inspuiting van Alberton is.
°The Bible – Christian education
° Torch – Light of knowledge and hope
° Mineshaft – Alberton's  existance due to mining activities
° Factories – Industrial area, the financial capacity of Alberton.
 
SKOOLLIED SCHOOL SONG
In Gauteng se mooiste randdorp,
aan die soom van die goudvelde,
staan die Generaal Alberts Laer,
dis die skool,
dis die plek vir my.

Dis die skool (x4)
dis ons eie Alma Mater.
Daar waar ons vooruit strewe,
in oorwinning, vreugd en eer.
In Lig en Waarheid lewe,
dis ons leuse, dis ons eer!
In Gauteng's most fairest city,
on the edge of the golden reef,
lies the Generaal Alberts Prim'ry:
It's the school,
It's the place for me.

It's the school (x4)
it's our very own Alma Mater.
Here, where we strive ahead,
in honour, victory and joy;
In Light an Truth abide:
It's our honour and our pride.
 
FASILITEITE FASCILITIES
°Goed toegeruste mediasentrum met internet fasiliteit.
°Voldoende goed toegeruste lokale.
°Puik sportvelde bestaande uit:
2 rugbyvelde met spreiligte
4 netbalbane
2 tennisbane
Groot pawiljoen
4 x 100 atletiekbaan
°Buite-kurrikulêre speelpark vir voorskool- en gradeleerlinge.
°Een van die beste krieketvelde in Alberton.
°Gerekenariseerde administratiewe- en voogstelsel.
°Naskoolsentrum
°Klerebank
°Spraakterapeut
°Arbeidsterapeut
°Sielkundige
°Snoepie
°Rekenaarsentrum
°Kleuterskool

°Well-stocked media centre with internet facility.
°sufficient well-stocked classrooms
°Excellent sports fields comprising:
2 rugby fields with floodlights
4 netball courts
2 tennis courts
Large pavilion
4 x 100 m athletics track
°Extra-curricular play park for pre-primary and junior pupils;
°One of the best cricket pitches in Alberton;
°Computerised admin- and registration system;
°After-school centre
°Clothes' bank
°Speech Therapist
°Occupational Therapist
°Psychologist
°Tuck shop
°Computer Centre
°Pre-school

Albies on YouTube